Unreserved & Reserved Auction Every Month

ประมูลแบบไม่มีราคาขั้นต่ำ และประมูลแบบมีราคาขั้นต่ำ ทุกเดือน

your Rigt Opportunity

ข้อกำหนดสำหรับผู้เข้าตรวจสภาพสินค้า

September 10, 2020

ขอความร่วมมือลูกค้าที่ประสงค์เข้าตรวจสภาพสินค้า ณ ลานประมูล

กรุณา สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือ รองเท้าผ้าใบ เท่านั้น !!
ห้าม สวมรองเท้าแตะ หรือ รองเท้าส้นสูง
เนื่องจากภายในลานประมูลมีเครื่องจักรทำงานตลอดเวลา
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ห้ามผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเข้าเยี่ยมชมและตรวจสภาพสินค้าโดยเด็ดขาด
กฎระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป