Unreserved & Reserved Auction Every Month

ประมูลแบบไม่มีราคาขั้นต่ำ และประมูลแบบมีราคาขั้นต่ำ ทุกเดือน

your Rigt Opportunity
board-597190_1920

ข้อควรรู้ก่อนเริ่มประมูล

October 24, 2019

board-597190_1920

สำหรับใครที่กำลังวางแผนเพื่อเตรียมประมูลสินค้าต่างๆอยู่นั้น การประมูลก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจนะคะ เพราะการประมูลเริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น ทำให้หลายๆคนมองเห็นถึงช่องทางการลงทุน หรือ ช่องทางการค้าอีกด้วย  

แต่ก่อนที่คุณจะไปเริ่มประมูล  เราอยากให้คุณศึกษารายละเอียดและหลักเกณฑ์ต่างๆของการประมูลให้ดีก่อนตัดสินใจค่ะ ซึ่งก็หายห่วงเลย เพราะว่าวันนี้เราได้รวมรวบสิ่งที่คุณควรรู้มาให้แล้ว
1.  ต้องทำการบ้าน ตรวจสอบสภาพสินค้าที่ต้องการเพื่อพิสูจน์สภาพแท้จริงของสินค้า และตรวจสอบสินค้าที่มีความใกล้เคียงกันเพื่อเป็นทางเลือกทดแทน เผื่อว่าสิ่งที่ต้องการราคาเกินกว่างบประมาณจะได้ไม่พลาดในรายการต่อไป ยิ่งมีข้อมูลมากหลายด้าน ยิ่งทำให้การตัดสินใจผิดพลาดน้อยที่สุด

2. ควรเลือกสินต้าที่ตัวสภาพสินค้าและคุณสมบัติใช้งานมากกว่าการเลือกเพียงยี่ห้อ ควรเลือกสินค้าที่มีสภาพผ่านการใช้งานมาน้อยหรือไม่เคยใช้งานมาก่อนเป็นหลัก เพราะยี่ห้อและรุ่น อาจทำให้หลงทิศหลงทางได้ เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีที่มาจากหลากหลายประเทศ

3. ควรเลือกสินค้าให้เหมาะสมกับงานและระยะเวลาการใช้งาน บางครั้งงานก็รอไม่ได้ เช่าคุ้มค่ากว่าซื้อหรือซื้อดีกว่าการเช่า ควรคำนึงถึงราคาขายต่อหลังจากงานเสร็จแล้ว

4. ควรเลือกสินค้าให้เหมาะสมกับงบประมาณ เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจ หากซื้อเก็งกำไรตามอำเภอใจเพราะราคาถูกโดยปราศจากความเข้าใจในตัวสินค้า อาจจะกลายเป็นภาระในภายภาคหน้าเป็นสาเหตุทำให้ธุรกิจไม่มีสภาพคล่อง สุดท้ายส่งผลเสียให้แก่กิจการ อย่าลืมว่าโอกาสดีๆในงานประมูลยังคงมีอีกในครั้งต่อๆไป